Puheenjohtajan terveiset

Puheenjohtajan terveiset 2/2022

HYVÄT KAN­SAL­LIS­SEU­RAN JÄSE­NET Tämän kir­jeen kir­joi­tus­het­kel­lä alue­vaa­li­voit­to tun­tuu vali­tet­ta­vas­ti vain kau­kai­sel­ta muis­tol­ta ja mie­len täyt­tää muut mur­heel­li­sem­mat asiat. Syy­nä tähän on itä­naa­pu­rim­me Venä­jän pää­tös lähteä…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 12/2021

HYVÄT KAN­SAL­LIS­SEU­RA­LAI­SET Vie­lä het­ki sit­ten elim­me turun seu­dul­la syk­syä, mut­ta nyt olem­me jo täy­den tal­ven läm­pö­ti­lois­sa, vaik­ka lun­ta ei meil­lä juu­ri ole­kaan. Kulu­neel­la vii­kol­la saim­me kuul­la Ylel­tä tuo­reim­mat puolueiden…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 11/2021

ARVOI­SAT KAN­SAL­LIS­SEU­RAN JÄSE­NET Puut ovat ete­läs­sä­kin pudot­ta­neet leh­ten­sä ja syk­sy on tul­lut tän­ne­kin. Koro­na­ra­joi­tus­ten suh­teen olem­me voi­neet ottaa aske­leen koh­ti nor­maa­lia. Vii­me vii­kol­la pidim­me ensim­mäi­sen ker­ran tänä…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 08/2021

ARVOI­SAT KAN­SAL­LIS­SEU­RA­LAI­SET Var­si­nai­nen suvi alkaa olla ohi, vaik­ka kelit edel­leen ovat­kin ilok­sem­me var­sin muka­vat. Olem­me kaik­ki saa­neet naut­tia todel­la pit­käs­tä ja läm­pi­mäs­tä kesäs­tä. Se on ilah­dut­ta­nut täs­sä korona-ajan…

lue lisää
Santeri Vuori

Santeri Vuori

 

Puheen­joh­ta­ja

044 0700009

santeri.vuori(at)gmail.com