Arvoi­sa Kan­sal­lis­seu­ran jäsen, Yhdis­tyk­sen syys­ko­kous valit­si minut yhdis­tyk­sem­me puheen­joh­ta­jak­si alka­neel­le vuo­del­le. Samal­la valit­tiin myös uusi hal­li­tus. Puhees­sa­ni kysei­ses­sä kokouk­ses­sa toin esil­le yhdis­tyk­sem­me toi­min­nan uudis­tu­mis­tar­peen.…

lue lisää