Puheenjohtajan terveiset

Puheenjohtajan terveiset 3/2019

Arvoi­sa Kan­sal­lis­seu­ran jäsen, Mie­len­kiin­toi­set ja jän­nit­tä­vät edus­kun­ta­vaa­lit ovat taka­na. Toi­vo­mam­me vii­des paik­ka Var­si­nais-Suo­meen ei täl­lä ker­taa vie­lä onnis­tu­nut. Tar­peel­li­nen ja moni­puo­li­nen vaa­li­tu­lok­sen ana­ly­soin­ti on alka­nut. Asial­li­nen ja hyvä kes­kus­te­lu…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 2/2019

Arvoi­sa Kan­sal­lis­seu­ran jäsen, Kan­sal­lis­seu­ran perin­tei­nen Kale­va­la-juh­la pidet­tiin Lau­lun Ystä­vien salis­sa. Moni­puo­li­nen ja haus­ka ohjel­ma sai ansait­se­man­sa kii­tok­sen ylei­söl­tä. Kii­tos onnis­tu­neis­ta jär­jes­te­lyis­tä Pek­ka Saa­re­lal­le, Kari Kan­ta­lai­sel­le ja Mar­ja…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 1 /2019

Arvoi­sa Kan­sal­lis­seu­ran jäsen, Yhdis­tyk­sen syys­ko­kous valit­si minut yhdis­tyk­sem­me puheen­joh­ta­jak­si alka­neel­le vuo­del­le. Samal­la valit­tiin myös uusi hal­li­tus. Puhees­sa­ni kysei­ses­sä kokouk­ses­sa toin esil­le yhdis­tyk­sem­me toi­min­nan uudis­tu­mis­tar­peen.…

lue lisää
Harri Kiviluote

Harri Kiviluote

Puheenjohtaja

0400-741721
kiviluote@gmail.com