Puheenjohtajan terveiset

Puheenjohtajan terveiset 5/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,   Yhteis­kun­taam­me sekä koko ihmis­kun­taa ravi­sut­ta­nut pan­de­mia on täl­lä erää osal­tam­me laan­tu­nut ja paluu nor­maa­liin elä­mään on alka­nut. Kokoon­tu­mis­kiel­lot ja muut rajoi­tuk­set ovat…

lue lisää

Kuunteleminen on osa vuorovaikutusta

Tule­vien kuu­kausien ja viik­ko­jen aika­na poliit­ti­set puo­lu­eet ja vaa­lei­hin osal­lis­tu­vat ehdok­kaat val­mis­tau­tu­vat tule­viin kun­nal­lis­vaa­lei­hin. Ohjel­mia raken­ne­taan ja mie­ti­tään, miten lähes­tyä äänestäjiä…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 4/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,   Yhteis­kun­taam­me sekä koko ihmis­kun­taa uhkaa­va pan­de­mia on sekoit­ta­nut mei­dän kaik­kien nor­maa­lin elä­män. Kokoon­tu­mis­kiel­lot ja muut rajoi­tuk­set ovat mul­lis­ta­neet jokapäiväisen…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 3/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,   Edel­li­ses­sä kir­jees­sä­ni minul­la oli mie­lui­sa teh­tä­vä ker­toa onnis­tu­nees­ta Vai­kut­ta­ja­foo­ru­mis­ta. Täl­lä ker­taa saman voi tode­ta hel­mi­kuun lopul­la toteu­te­tuis­ta Tur­val­li­nen Suomi –…

lue lisää

Puheenjohtajan terveiset 2/2020

Arvoi­sat Turun Kan­sal­lis­seu­ran jäse­net,   Vai­kut­ta­ja­foo­ru­mim­me 30.1. “Miten Suo­mi pär­jää 2020-luvul­la” oli jät­ti­me­nes­tys. Sali oli täyn­nä ylei­söä. Pai­kal­le oli tul­lut run­saas­ti jäse­niäm­me sekä myös…

lue lisää
Santeri Vuori

Santeri Vuori

 

Puheen­joh­ta­ja

044 0700009

santeri.vuori(at)gmail.com