Puheenjohtajan terveiset 8/2020

Arvoisat Turun Kansallisseuran jäsenet,

 

Syyskuun mielenkiintoisin tapahtumamme oli kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikon vierailu tilaisuudessamme. Toisena keskustelun alustajana oli uusi Kokoomuksen sivistyspolitiikan verkoston puheenjohtaja Kirsi Siira. Paikalla oli eri paikallisyhdistyksistä lähes viisikymmentä sivistysasioista kiinnostunutta kuulijaa. Erinomaisen tilaisuuden jälkeen olemme saaneet paljon kiitosta illan annista. Kiitos tilaisuuden järjestämisestä Jaana Kiviluotteelle.

 

Koronan vuoksi Teams-yhteys on tullut monelle meistä tutuksi tavaksi osallistua kokoomustapahtumiin. Alustukset ja sen jälkeinen keskustelu ovat mielestäni toimineet kohtalaisen hyvin. Usein kokonaisaika vaan on ollut liian lyhyt asian käsittelyyn. Tämä toimintatapa hallitsee tulevienkin tapahtumien toteutusta vielä pitkään. Kehotankin jäsenistöämme osallistumaan aktiivisesti ko. tapahtumiin. Tapahtumista tiedotetaan sekä piiritoimiston jäsenkirjeissä että omissa tiedotuskanavissamme.

 

Syksyn mielenkiintoinen keskustelunaihe on varmasti oman puolueemme pormestariehdokas tulevissa kuntavaaleissa. Turun Kokoomus järjestää useita jäsenistölle tarkoitettuja keskustelutilaisuuksia aiheeseen liittyen. Ensimmäinen tilaisuus on jo 28.10. Kannattaa tulla paikalle kuuntelemaan ja keskustelemaan. Pormestariehdokas nimetään tammikuun loppuun mennessä.

 

Kevään kuntavaalit ovat tietenkin muutakin kuin pormestarivaalit. Kuntavaalien ensimmäiset 50 ehdokasta nimettiin 24.9. Seuraavat nimetään joulukuun alkuun mennessä. Nyt tarvitaan osaavia ja sitoutuneita ehdokkaita kokoomuksen listalle. Meidän tulee voittaa nämä tärkeät vaalit. Kehotankin jäsenistöämme tuomaan hyviä ehdokasnimiä esille tai lähtemään itse mukaan ehdokkaana.

 

Mukavaa syksyn jatkoa politiikan merkeissä!

Puheenjohtajan terveiset 7/2020

Arvoisat Turun Kansallisseuran jäsenet,

 

Alkusyksyn toimintaa ovat hallinneet sääntömääräiset kokoukset. Oma kevätkokouksemme, Kokoomuksen Varsinais-Suomen piirin ja Turun Kokoomuksen aluejärjestön (KTA) kevätkokoukset sekä puoluekokous Porissa on pidetty. Merkittäviä päätöksiä, henkilövalintoja ja vahvaa kokoomuspolitiikkaa on tehty runsaasti. Nurkan takana odottavat jo syksyn syyskokoukset. Kiireinen loppusyksykin on siis edessä.

 

KTA:n kevätkokouksen merkittävin päätös koskien Turun Kansallisseuraa oli vaalitoimikunnan nimeäminen valitsemaan ehdokkaat KTA:n hallitukseen. Vaalitoimikuntaan tulivat valituiksi jäsenemme Hannele Mustonen ja Harri Kiviluote. Toimikunta nimesi keskuudestaan puheenjohtajaksi allekirjoittaneen. Vaativa tehtävä. Kiitos valitsijoille luottamuksesta.

 

Kansallisen Kokoomuksen puoluekokous pidettiin Porissa viime viikonvaihteessa. Koronan vuoksi poikkeusjärjestelyin toteutettu kokous hyväksyi puolueen poliittisen tavoiteohjelman, sääntöuudistuksen, lukuisat jäsenten ja paikallisyhdistysten tekemät aloitteet sekä valitsi uuden puoluejohdon. Turun Kansallisseuralla oli ehdotus tavoiteohjelman sisältöön sekä kuusi aloitetta. Osa aloitteista siirtyi ajan loppumisen vuoksi puoluevaltuuston käsittelyyn.

 

Puoluekokous hyväksyi Jaana Kiviluotteen esittämän lisäyksen puolueen tavoiteohjelmaan: “Vahvistaisimme nuorten yleistä elämänhallintaa lisäämällä perusopetukseen elämäntaitojen opetusta, kuten tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä taloustaitoja.”

 

Yhdistyksemme esittämistä aloitteista yksi siirtyi puoluevaltuuston käsittelyyn. Saavutettuun tulokseen voimme olla tyytyväisiä. Asiantuntijatyö sivistyspolitiikan verkostossa on tuottanut tulosta. Kiitos Jaanalle ansiokkaasta työstä. Hyväksytyt päätökset muokkaavat tulevaisuuden toiminnan suunnan myös piiri- ja paikallistasolla.

 

Lähiajan merkittävin tapahtumamme on tällä viikolla (9.9.), kansaedustaja Paula Risikon vierailu. Jäsentiedotteessa olette saaneet tarkemmat tiedot tilaisuuden sisällöstä. Toivottavasti osallistujia on ilmoittautunut runsaslukuisesti tähän mielenkiintoiseen tilaisuuteen. Mukavaa alkaneen syksyn jatkoa politiikan merkeissä!

Puheenjohtajan terveiset 6/2020

Arvoisat Turun Kansallisseuran jäsenet,

 

yhdistyksen toimintaa kevään ja kesän ajan häirinnyt koronaepidemia uhkaa jälleen nousta toimintoja hallitsevaksi. Toivottavasti se ei ylly uudeksi rajoituksia vaativaksi epidemiaksi. Jos näin käy, ovat kaikki syksyksi suunnitellut tapahtumat vaarassa jäädä toteutumatta. Toivottavasti emme joudu samaan tilanteeseen alkavana syksynä.

 

Looppukesän ja alkusyksyn toimintaa hallitsevat sääntömääräiset kokoukset. Kokoomuksen Varsinais-Suomen piirin ja Turun Kokoomuksen aluejärjestön siirretyt kevätkokoukset ja puoluekokous Porissa ovat merkittäviä kokouksia Kokoomuksen tulevaisuutta johdettaessa. Puolueen poliittinen ohjelma, sääntöuudistus sekä aloitteet muokkaavat toiminnan suunnan myös piiri- ja paikallistasolla. Jäsentiedotteissamme kerrotaan tarkemmin kunkin kokouksen ja tapahtuman sisältö ja muut tarvittavat tiedot. Toivon tilaisuuksiin runsasta osanottoa myös meidän jäsenistöstämme.

 

Lähiajan merkittävin tapahtumamme on 9.9. kansaedustaja Paula Risikon vierailu vieraanamme. Jäsentiedotteessa ovat tarkemmat tiedot tilaisuuden sisällöstä. Toivottavasti jäsenistö osallistuu runsaslukuisesti myös tähän mielenkiintoiseen tilaisuuteen.

 

Valmistautuminen tuleviin kunta/pormestarivaaleihin vaikuttaa vahvasti kaikkeen toimintaan. Mahdolliset ehdokkaat, nyt on aika ilmoittautua mukaan. KTA:n syyskokouksessa julkistetaan ensimmäiset ehdokasvalinnat. Toivottavasti omat jäsenemme ovat aktiivisesti hakeutumassa tarjolla oleviin merkittäviin tehtäviin vaikuttajiksi.

Puheenjohtajan terveiset 5/2020

Arvoisat Turun Kansallisseuran jäsenet,

 

Yhteiskuntaamme sekä koko ihmiskuntaa ravisuttanut pandemia on tällä erää osaltamme laantunut ja paluu normaaliin elämään on alkanut. Kokoontumiskiellot ja muut rajoitukset ovat poistuneet. Keneltäkään ei jäänyt huomaamatta ja kokematta, miten kaikki normaalit toiminnot täytyi järjestellä uudelleen. Toimintamme muuttui uudenlaiseksi. Todennäköisesti joiltakin osin pysyvästi. Ainakin jouduimme miettimään toimintamuotojamme uusiksi sekä opettelemaan käyttämään toimintaa helpottavia digitaalisia apuvälineitä. Teams ja Skype on jo meille arkipäivää.

 

Yhdistystoiminta on myös ollut uuden haasteen edessä. Miten järjestetään eri toiminnot uudessa ennen kokemattomassa tilanteessa? Päätöksiä on kuitenkin tehtävä. Kansallisseuran hallitustyöskentely on pandemian aikana ollut digitaalisessa muodossa Skype-toimintoa hyödyntäen. Tarvittavat päätökset on näin pystytty tekemään asianmukaisesti.

 

Hallitus on päättänyt kutsua siirretyn kevätkokouksen pidettäväksi 3.8. Erillinen virallinen kutsu toimitetaan jäsenille sääntöjen edellyttämällä tavalla. Edellisessä puheenjohtajan kirjeessä kävin läpi kevätkokouksessa käsiteltäviä asioita. Kevätkokouksemme keskeiset asiathan ovat edellisen vuoden tilipäätös ja toimintakertomus, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille ja aloitteiden käsittely puoluekokousta varten. Toimintakertomus on myös toimitettu jäsenistölle.

 

Kuten edellisessä kirjeessäni totesin, kuluvasta toimintavuodesta on tulossa edellisiä vuosia selvästi haasteellisempi niin rahoituksen kuin myös toiminnan kannalta. Markkinointitoimenpiteet rahoituksen varmistamiseksi ja toiminnan suunnitellun laajuuden toteuttamiseksi ovat olleet hallituksen pöydällä. Kevätkokouksessa käsittelemme myös näitä asioita. Uskon, että löydämme tarvittavat ratkaisut onnistuneen toimintavuoden toteutukseen.

 

Turun Kansallisseuran syksy tulee olemaan toiminnallinen. Arvostetut Vaikuttajafoorumit jatkuvat ja uusiakin tapahtumia on tulossa. Valmistautuminen tuleviin vaaleihin vaikuttaa vahvasti kaikkeen toimintaan. Mahdolliset ehdokkaat muodostavat omia taustajoukkojaan, ohjelmia mietitään ja hiotaan. Samoin loppukesällä ja alkusyksyllä on runsaasti merkittäviä kokouksia puolueen, V-S-piirin, Turun Kokoomuksen sekä oman yhdistyksemme osalta. Toivottavasti omat jäsenemme ovat aktiivisesti hakeutumassa tarjolla oleviin merkittäviin tehtäviin vaikuttajiksi.

Kuunteleminen on osa vuorovaikutusta

Tulevien kuukausien ja viikkojen aikana poliittiset puolueet ja vaaleihin osallistuvat ehdokkaat valmistautuvat tuleviin kunnallisvaaleihin. Ohjelmia rakennetaan ja mietitään, miten lähestyä äänestäjiä omilla ehdotuksilla ja tulevilla toimintamalleilla. Usein esitetään yhdeksi tärkeäksi asiaksi äänestäjien kuuleminen. Monilta jää kuitenkin miettimättä, mitä kuuleminen todella tarkoittaa ja miten tärkeästä asiasta on oikeasti kysymys. Asiaa tulee miettiä hieman syvällisemmin.

Kuunteleminen on olennainen taito kaikissa ihmissuhteissa, ystävyyssuhteissa, ryhmätyöskentelyssä ja erityisesti politiikassa. Kuunteleminen on aina toisen ihmisen kohtaamista. Kuuntelemisen taito on keskeinen puheviestintätaitojen osa-alue. Onnistunut vuorovaikutus ei ole pelkkää puhumista, vaan poikkeuksetta myös kykyä kuunnella. Viestinnän tutkijoiden mukaan viestinnän määrittelyssä tulisi tarkastella myös vastaanottajan näkökulmaa.

Kiireessä emme aina jaksa odottaa omaa puheenvuoroamme tai kuunnella aidosti toista. Kuuntelemalla voi myös osoittaa kunnioitusta ja hyväksymistä. Kuulluksi tuleminen yhdistyy psyykkisesti tärkeään kokemukseen eli kokemukseen tulla ymmärretyksi. Tavoitteena kaikissa tilanteissa tulisi olla tasa-arvoiseen keskusteluun pääseminen. Monologista - dialogiin.

Aktiivisessa kuuntelussa kuuntelijan eleet, asennot ja katsekontakti ovat tärkeässä asemassa.Olenko ehdokas tai poliitikko joka tulee tilanteeseen omien ajatustensa kanssa? Puhuu ne muille, ei kuuntele tai vaikutu siitä, mitä toiset ajattelevat, vaan lähtee pois samojen ajatusten kanssa kuin tulikin. Puutteellinen kuuntelemisen taito paljastuu vasta siinä vaiheessa, kun kuulijan tulee toimia kuulemansa pohjalta eikä hän osaakaan ottaa sitä huomioon omassa toiminnassaan.

Kuuntelemiselle voisi antaa määritelmän Wikipedian tyyliin. “Kuuntelemisen ensisijainen tarkoitus on tiedon kerääminen. Tietoa käytetään asioiden oppimiseen, vaikuttamiseen sekä erilaisten suhteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Kun kuunteliminen on tehokasta, kanssaviestijöiden ajatukset tarpeet, arvot ja tavoitteet ymmärretään paremmin”

Latvialaissyntyinen ranskalainen filosofi Emmanuel Levinas sanoi: “Kun käännän katseeni toista ihmistä kohti, se sisältää viestin, minä näen sinut. Katse - ja nyt voisi lisätä, että myös korvat - kiinnittyvät toiseen ihmiseen myös silloin, kun pysähdymme kuuntelemaan. Eläytyvä kuunteleminen on yhteyttä luovaa, intensiivistä, kokonaisvaltaista ja myötäelävää. Kun kuuntelemme, viestimme myös: minä arvostan tarinaasi. Minä otan todesta sen mitä sanot, koska haluat kertoa sen minulle. Yhteys syntyy kurottamalla toisen ihmisen puoleen: sinä haluat kertoa, minä haluan kuunnella.”

Tulevissa vaaaleissa mukanaoleville ehdokkaille järjestetään varmasti koulutusta tavoitteena ehdokkaan menestyminen vaaleissa. Olisikohan kuuntelemisen taito yksi sellainen aihealue jota tulisi harkita koulutuksen sisältöä suunniteltaessa. Tosin netistäkin löytyy runsaasti aineistoa itseopiskeluun.

Kuunnellaan ja tullaan kuulluiksi.

Puheenjohtajan terveiset 4/2020

Arvoisat Turun Kansallisseuran jäsenet,

 

Yhteiskuntaamme sekä koko ihmiskuntaa uhkaava pandemia on sekoittanut meidän kaikkien normaalin elämän. Kokoontumiskiellot ja muut rajoitukset ovat mullistaneet jokapäiväisen elämämme. Kaikki normaalit toiminnot on täytynyt järjestellä uudelleen. Toimintamme muuttuu uudenlaiseksi. Todennäköisesti joiltakin osin pysyvästi. Onko tässä mitään hyvää tai opittavaa on, meidän jokaisen itse arvioitava. Ainakin nyt on aikaa miettiä tulevaisuuden  toimintamuotoja ja opetella käyttämään toimintaa helpottavia, useimmiten digitaalisia, apuvälineitä.

 

Yhdistystoiminta on myös uuden haasteen edessä. Miten järjestetään viralliset kokoukset ja muut toiminnot uudessa ennen kokemattomassa tilanteessa? Päätöksiä on kuitenkin tehtävä. Kansallisseuran hallitustyöskentely on jatkossa digitaalisessa muodossa Skype-toimintoa hyödyntäen. Kevätkokouksellemme kokoontumisrajoitukset aiheuttavat sen, että kokous voidaan pitää vasta sitten, kun kokoontumiskiellot ja rajoitukset poistuvat. Kevätkokouksemme keskeiset asiathan ovat edellisen vuoden tilipäätös ja toimintakertomus, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille ja mahdollisten  aloitteiden käsittely puoluekokousta varten. Toiminnantarkastajat ovat suorittaneet työnsä ja antaneet lausuntonsa sekä puoltavat tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille. Tilinpäätös osoittaa € 3656,22 suuruista alijäämää. Toiminnan voimakas muutos tapahtumien osalta ja kotisivujen uudistaminen ovat olleet keskeisiä kulujen kasvattajia.

 

Toisaalta toiminnan muutos ja panostaminen tapahtumiin on taannut yhdistykselle selkeän ja tavoitellun jäsenmäärän kasvun. Muutokset toiminnassa ja aktiivisuus näkyvät toimintakertomuksessa, joka on lähetetty jäsenille kokouskutsun mukana. Aloitteita on puoluekokoukselle lähetetty ohjeiden mukaisesti yhteensä kuusi kappaletta. Yksi aloitteista on yhteinen Runosmäen Kokoomuksen kanssa: “Paikallisyhdistysten taloudellista asemaa parannettava”, Jouko Fossin aloite on “Eläkeläisille muodostettava oma kuluttajaindeksi”, Jaana
Kiviluotteen aloitteet ovat “Elämäntaidot-oppiaine lisättävä perusopetukseen”, “Koulutusseteli kasvatus- ja opetushenkilöstön täydennyskoulutusta varten”, “Pienluokat lapsen lakiin kirjatuksi oikeudeksi” sekä “Kasvattajien ja opettajien työnkuvan selkeyttäminen sekä työn vaativuuden huomioiminen tasapuolisesti”.

 

Kuluvasta toimintavuodesta on tulossa edellisiä vuosia selvästi haasteellisempi niin rahoituksen kuin myös toiminnan kannalta. Markkinointitoimenpiteet rahoituksen varmistamiseksi ja toiminnan suunnitellun laajuuden toteuttamiseksi ovat hallituksen pöydällä kevään kuluessa. Uskon puheenjohtajana, että löydämme tarvittavat ratkaisut onnistuneen toimintavuoden toteutuksessa.