Puheenjohtajan terveiset 5/2020

Arvoisat Turun Kansallisseuran jäsenet,

 

Yhteiskuntaamme sekä koko ihmiskuntaa ravisuttanut pandemia on tällä erää osaltamme laantunut ja paluu normaaliin elämään on alkanut. Kokoontumiskiellot ja muut rajoitukset ovat poistuneet. Keneltäkään ei jäänyt huomaamatta ja kokematta, miten kaikki normaalit toiminnot täytyi järjestellä uudelleen. Toimintamme muuttui uudenlaiseksi. Todennäköisesti joiltakin osin pysyvästi. Ainakin jouduimme miettimään toimintamuotojamme uusiksi sekä opettelemaan käyttämään toimintaa helpottavia digitaalisia apuvälineitä. Teams ja Skype on jo meille arkipäivää.

 

Yhdistystoiminta on myös ollut uuden haasteen edessä. Miten järjestetään eri toiminnot uudessa ennen kokemattomassa tilanteessa? Päätöksiä on kuitenkin tehtävä. Kansallisseuran hallitustyöskentely on pandemian aikana ollut digitaalisessa muodossa Skype-toimintoa hyödyntäen. Tarvittavat päätökset on näin pystytty tekemään asianmukaisesti.

 

Hallitus on päättänyt kutsua siirretyn kevätkokouksen pidettäväksi 3.8. Erillinen virallinen kutsu toimitetaan jäsenille sääntöjen edellyttämällä tavalla. Edellisessä puheenjohtajan kirjeessä kävin läpi kevätkokouksessa käsiteltäviä asioita. Kevätkokouksemme keskeiset asiathan ovat edellisen vuoden tilipäätös ja toimintakertomus, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille ja aloitteiden käsittely puoluekokousta varten. Toimintakertomus on myös toimitettu jäsenistölle.

 

Kuten edellisessä kirjeessäni totesin, kuluvasta toimintavuodesta on tulossa edellisiä vuosia selvästi haasteellisempi niin rahoituksen kuin myös toiminnan kannalta. Markkinointitoimenpiteet rahoituksen varmistamiseksi ja toiminnan suunnitellun laajuuden toteuttamiseksi ovat olleet hallituksen pöydällä. Kevätkokouksessa käsittelemme myös näitä asioita. Uskon, että löydämme tarvittavat ratkaisut onnistuneen toimintavuoden toteutukseen.

 

Turun Kansallisseuran syksy tulee olemaan toiminnallinen. Arvostetut Vaikuttajafoorumit jatkuvat ja uusiakin tapahtumia on tulossa. Valmistautuminen tuleviin vaaleihin vaikuttaa vahvasti kaikkeen toimintaan. Mahdolliset ehdokkaat muodostavat omia taustajoukkojaan, ohjelmia mietitään ja hiotaan. Samoin loppukesällä ja alkusyksyllä on runsaasti merkittäviä kokouksia puolueen, V-S-piirin, Turun Kokoomuksen sekä oman yhdistyksemme osalta. Toivottavasti omat jäsenemme ovat aktiivisesti hakeutumassa tarjolla oleviin merkittäviin tehtäviin vaikuttajiksi.

Kuunteleminen on osa vuorovaikutusta

Tulevien kuukausien ja viikkojen aikana poliittiset puolueet ja vaaleihin osallistuvat ehdokkaat valmistautuvat tuleviin kunnallisvaaleihin. Ohjelmia rakennetaan ja mietitään, miten lähestyä äänestäjiä omilla ehdotuksilla ja tulevilla toimintamalleilla. Usein esitetään yhdeksi tärkeäksi asiaksi äänestäjien kuuleminen. Monilta jää kuitenkin miettimättä, mitä kuuleminen todella tarkoittaa ja miten tärkeästä asiasta on oikeasti kysymys. Asiaa tulee miettiä hieman syvällisemmin.

Kuunteleminen on olennainen taito kaikissa ihmissuhteissa, ystävyyssuhteissa, ryhmätyöskentelyssä ja erityisesti politiikassa. Kuunteleminen on aina toisen ihmisen kohtaamista. Kuuntelemisen taito on keskeinen puheviestintätaitojen osa-alue. Onnistunut vuorovaikutus ei ole pelkkää puhumista, vaan poikkeuksetta myös kykyä kuunnella. Viestinnän tutkijoiden mukaan viestinnän määrittelyssä tulisi tarkastella myös vastaanottajan näkökulmaa.

Kiireessä emme aina jaksa odottaa omaa puheenvuoroamme tai kuunnella aidosti toista. Kuuntelemalla voi myös osoittaa kunnioitusta ja hyväksymistä. Kuulluksi tuleminen yhdistyy psyykkisesti tärkeään kokemukseen eli kokemukseen tulla ymmärretyksi. Tavoitteena kaikissa tilanteissa tulisi olla tasa-arvoiseen keskusteluun pääseminen. Monologista - dialogiin.

Aktiivisessa kuuntelussa kuuntelijan eleet, asennot ja katsekontakti ovat tärkeässä asemassa.Olenko ehdokas tai poliitikko joka tulee tilanteeseen omien ajatustensa kanssa? Puhuu ne muille, ei kuuntele tai vaikutu siitä, mitä toiset ajattelevat, vaan lähtee pois samojen ajatusten kanssa kuin tulikin. Puutteellinen kuuntelemisen taito paljastuu vasta siinä vaiheessa, kun kuulijan tulee toimia kuulemansa pohjalta eikä hän osaakaan ottaa sitä huomioon omassa toiminnassaan.

Kuuntelemiselle voisi antaa määritelmän Wikipedian tyyliin. “Kuuntelemisen ensisijainen tarkoitus on tiedon kerääminen. Tietoa käytetään asioiden oppimiseen, vaikuttamiseen sekä erilaisten suhteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Kun kuunteliminen on tehokasta, kanssaviestijöiden ajatukset tarpeet, arvot ja tavoitteet ymmärretään paremmin”

Latvialaissyntyinen ranskalainen filosofi Emmanuel Levinas sanoi: “Kun käännän katseeni toista ihmistä kohti, se sisältää viestin, minä näen sinut. Katse - ja nyt voisi lisätä, että myös korvat - kiinnittyvät toiseen ihmiseen myös silloin, kun pysähdymme kuuntelemaan. Eläytyvä kuunteleminen on yhteyttä luovaa, intensiivistä, kokonaisvaltaista ja myötäelävää. Kun kuuntelemme, viestimme myös: minä arvostan tarinaasi. Minä otan todesta sen mitä sanot, koska haluat kertoa sen minulle. Yhteys syntyy kurottamalla toisen ihmisen puoleen: sinä haluat kertoa, minä haluan kuunnella.”

Tulevissa vaaaleissa mukanaoleville ehdokkaille järjestetään varmasti koulutusta tavoitteena ehdokkaan menestyminen vaaleissa. Olisikohan kuuntelemisen taito yksi sellainen aihealue jota tulisi harkita koulutuksen sisältöä suunniteltaessa. Tosin netistäkin löytyy runsaasti aineistoa itseopiskeluun.

Kuunnellaan ja tullaan kuulluiksi.

Puheenjohtajan terveiset 4/2020

Arvoisat Turun Kansallisseuran jäsenet,

 

Yhteiskuntaamme sekä koko ihmiskuntaa uhkaava pandemia on sekoittanut meidän kaikkien normaalin elämän. Kokoontumiskiellot ja muut rajoitukset ovat mullistaneet jokapäiväisen elämämme. Kaikki normaalit toiminnot on täytynyt järjestellä uudelleen. Toimintamme muuttuu uudenlaiseksi. Todennäköisesti joiltakin osin pysyvästi. Onko tässä mitään hyvää tai opittavaa on, meidän jokaisen itse arvioitava. Ainakin nyt on aikaa miettiä tulevaisuuden  toimintamuotoja ja opetella käyttämään toimintaa helpottavia, useimmiten digitaalisia, apuvälineitä.

 

Yhdistystoiminta on myös uuden haasteen edessä. Miten järjestetään viralliset kokoukset ja muut toiminnot uudessa ennen kokemattomassa tilanteessa? Päätöksiä on kuitenkin tehtävä. Kansallisseuran hallitustyöskentely on jatkossa digitaalisessa muodossa Skype-toimintoa hyödyntäen. Kevätkokouksellemme kokoontumisrajoitukset aiheuttavat sen, että kokous voidaan pitää vasta sitten, kun kokoontumiskiellot ja rajoitukset poistuvat. Kevätkokouksemme keskeiset asiathan ovat edellisen vuoden tilipäätös ja toimintakertomus, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille ja mahdollisten  aloitteiden käsittely puoluekokousta varten. Toiminnantarkastajat ovat suorittaneet työnsä ja antaneet lausuntonsa sekä puoltavat tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille. Tilinpäätös osoittaa € 3656,22 suuruista alijäämää. Toiminnan voimakas muutos tapahtumien osalta ja kotisivujen uudistaminen ovat olleet keskeisiä kulujen kasvattajia.

 

Toisaalta toiminnan muutos ja panostaminen tapahtumiin on taannut yhdistykselle selkeän ja tavoitellun jäsenmäärän kasvun. Muutokset toiminnassa ja aktiivisuus näkyvät toimintakertomuksessa, joka on lähetetty jäsenille kokouskutsun mukana. Aloitteita on puoluekokoukselle lähetetty ohjeiden mukaisesti yhteensä kuusi kappaletta. Yksi aloitteista on yhteinen Runosmäen Kokoomuksen kanssa: “Paikallisyhdistysten taloudellista asemaa parannettava”, Jouko Fossin aloite on “Eläkeläisille muodostettava oma kuluttajaindeksi”, Jaana
Kiviluotteen aloitteet ovat “Elämäntaidot-oppiaine lisättävä perusopetukseen”, “Koulutusseteli kasvatus- ja opetushenkilöstön täydennyskoulutusta varten”, “Pienluokat lapsen lakiin kirjatuksi oikeudeksi” sekä “Kasvattajien ja opettajien työnkuvan selkeyttäminen sekä työn vaativuuden huomioiminen tasapuolisesti”.

 

Kuluvasta toimintavuodesta on tulossa edellisiä vuosia selvästi haasteellisempi niin rahoituksen kuin myös toiminnan kannalta. Markkinointitoimenpiteet rahoituksen varmistamiseksi ja toiminnan suunnitellun laajuuden toteuttamiseksi ovat hallituksen pöydällä kevään kuluessa. Uskon puheenjohtajana, että löydämme tarvittavat ratkaisut onnistuneen toimintavuoden toteutuksessa.

Puheenjohtajan terveiset 3/2020

Arvoisat Turun Kansallisseuran jäsenet,

 

Edellisessä kirjeessäni minulla oli mieluisa tehtävä kertoa onnistuneesta Vaikuttajafoorumista. Tällä kertaa saman voi todeta helmikuun lopulla toteutetuista Turvallinen Suomi – omaisuudenturva - tilaisuudesta sekä perinteisestä Kalevala-juhlastamme. Molemmat tilaisuudet onnistuivat hyvin. Olemme saaneet runsaasti kiitosta erinomaisista valinnoista asiantuntijoiden suhteen turvallisuusillassa sekä ohjelmansuorittajista Kalevala-juhlassa. Kalevala-juhlassa erityisen kiitoksen saivat nuoret Kitarasankarit esityksestään. Upseerikerhon kaariholvien alla toteutetusta juhlasta kiitos myös Jukka Eerikäiselle onnistuneesta illasta.

 

Maaliskuun Vaikuttajafoorumissa on jälleen mielenkiintoinen aihe; Suomen ja Euroopan murros. Esitelmöitsijänä on jäsenemme VT Anders Blom. Aihe on ajankohtainen ja mielenkiintoinen. Kannattaa tulla kuulemaan ja keskustelemaan.

 

Kevään merkit alkavat näkyä yhdistystoiminnassakin. Sääntömääräiset kevätkokoukset tilinpäätöksineen ja toimintakertomuksineen ovat jäsenten arvioitavissa. Aloitteita mietitään toiminnan kehittämiseksi. Kansallisseura on aina ollut aktiivinen aloitteentekijä niin paikallisella kuin valtakunnankin tasolla. Kevätkokouksellemme hallitus esittelee useita tärkeitä aloitteita vietäväksi puoluekokouksen päätettäväksi. Toivottavasti aloitteet herättävät kevätkokouksessa vilkasta keskustelua. Kokouskutsun mukana ehdotettavat aloitteet on toimitettu jäsenistölle ennakkoon tutustumista varten.

 

Yhdistystoiminnan yksi merkittävistä kulmakivistä on jäsenistön määrä. Laskusuunnasta olemme onnistuneet siirtymään nousu-uralle. Toiminnan uudistaminen ja mielenkiintoiset tapahtumat ovat tuoneet paljon uusia jäseniä joukkoomme. Jäsenmäärällä on myös merkitystä päätöksenteossa. Alkava 25 jäsentä tuo aina yhden äänen. Jäsenmäärämme tällä hetkellä on 140. Uskon määrän vielä nousevan luonnollisesta poistumasta huolimatta.

 

Hallitustyöskentelyssä on tapahtunut muutos. Vaalipäällikkömme on irtisanoutunut tehtävästään hallituksessa maaliskuun alussa. Muutoksella ei ole vaikutusta hallituksen työskentelyyn. Vaalipäällikön tehtäviä hoitaa loppukauden puheenjohtaja.

 

Työntäyteinen kevät sisältää paljon mielenkiintoisia tapahtumia. Tapahtumia meille kaikille. Osallistumalla, haastamalla, kysymällä, ehdottamalla ja keskustelemalla kaikilla on vaikutusmahdollisuus yhteisiin asioihin.

 

Tapaamisiin kevätkokouksessa!

Puheenjohtajan terveiset 2/2020

Arvoisat Turun Kansallisseuran jäsenet,

 

Vaikuttajafoorumimme 30.1. “Miten Suomi pärjää 2020-luvulla” oli jättimenestys. Sali oli täynnä yleisöä. Paikalle oli tullut runsaasti jäseniämme sekä myös muita ihmisiä, yhteensä noin 130 henkilöä. Järjestelyistä vastasivat Kansallisseuran vpj. Kari Kantalainen ja V-S:n piirin järjestöpäällikkö Krista Lahtinen avustavine henkilöineen. Tilaisuuden esiintyvät vieraat Kokoomuksen eduskuntaryhmästä vastasivat kysymyksiin ja kiersivät keskustelemassa eri pöydissä vieraittemme kanssa. Jälkeenpäin saimme kuulla, että eduskuntaryhmän kokouksessa oli tilaisuudessamme esiintynyt edustaja todennut, että “tilaisuutemme on paras poliittinen tilaisuus uransa aikana”. Puoluesihteeri lähetti meille viestin kokouksesta: “Kokoomuksen eduskuntaryhmä kiittää Kansallisseuraa ja piiriä hyvin järjestetystä tilaisuudesta.”. Tällainen viesti lämmittää mieltä! Kiitos kuuluu ensisijaisesti Karille ja Kristalle. Tästä on hyvä jatkaa. Vaikuttajafoorumimme ovat nyt lunastaneet paikkansa poliittisena keskustelufoorumina.

 

Kansallisseuran seuraavat tapahtumat Turvallinen Suomi – omaisuudenturva 25.2. ja perinteinen Kalevalajuhla 28.2. jatkavat merkittävien tilaisuuksien sarjaa. Toivon, että jäsenistö osallistuu runsaslukuisesti ko. tapahtumiin. Turvallisuusillassa ovat paikalla parhaat asiantuntijat. Yleisöllä on myös mahdollisuus esittää heille kysymyksiä. Kalevalajuhlassa on perinteisesti korkeatasoista ohjelmaa. Mielenkiintoinen esitelmä kalevalaisesta taiteesta, musiikkiesitykset ja kuorolaulua sekä ansioituneiden jäsenten palkitseminen. Tule paikalle ja ota ystäväsikin mukaan.

 

Puheenjohtajana olen ylpeä ja kiitollinen. Olemme löytäneet palkitsevan tavan tuoda asioita esille sekä jäsenistölle että muillekin politiikasta kiinnostuneille henkilöille. Kevään kuluessa jatkamme mielenkiintoisten asioiden käsittelyä Vaikuttajafoorumeissamme. Tulethan mukaan!

Puheenjohtajan terveiset 1/2020

Arvoisat Turun Kansallisseuran jäsenet,

Vuoden 2020 ensimmäisellä puheenjohtajan kirjeellä toivotan vielä teille kaikille hyvää alkanutta toimintavuotta. Vuodenvaihde on takanapäin ja normaali poliittinen työskentely on alkanut. Hallitus on järjestäytynyt. Uudet tehtäväjaot hallituksen jäsenten kesken yhteystietoineen näet omilta kotisivuiltamme. Voit olla meihin yhteydessä niin halutessasi. Merkittävissä Kokoomuksen tehtävissä aloittavat jäsenemme Ville Valkonen Varsinais-Suomen piirin puheenjohtajana, Sadri Beqiri hallituksen jäsenenä sekä allekirjoittanut jatkaa Turun Kokoomuksen hallituksessa. Vaikutusmahdollisuutemme yhteisiin asioihin ovat merkittävät.
 
Kevään aikana toteutamme taas runsaasti erilaisia mielenkiintoisia tapahtumia. Toimintasuunnitelmassamme Vaikuttajafoorumit, Turvallisuusilta ja perinteinen Kalevala-juhla ovat merkittäviä yleisötilaisuuksia ja korostavat Kansallisseuran asemaa tärkeiden ajankohtaisten asioiden esilletuojana. Toivon jäsenistömme myös osallistuvan runsaslukuisesti tilaisuuksiimme.   Valmistautuminen vuoden 2021 kunnallisvaaleihin pormestarivalintoineen on aloitettu. Ehdokasasettelu ja teemojen hiominen on käynnistymässä laajalla rintamalla. Kaikkien meidän mielipiteillä on merkitystä suunnittelussa. Ne vaan on tuotava esille. Tuo rohkeasti omat näkemyksesi käyttöömme yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
 
Toimintaansa uudistanut Kansallisseura on saanut herätettyä mielenkiintoa jäsenyyttämme kohtaan. Jäsenmäärämme on ollut viime aikoina selvässä nousussa. Tosin riveistämme on poistunut muutamia jäseniämme. Muistamme heitä kunnioituksella.
 
Tulevista omista ja muiden paikallisyhdistysten tapahtumista tiedotetaan jäsenistöllemme jäsentiedotteissamme.    Toivotan kaikille jäsenillemme hyvää ja aktiivista jatkoa politiikan ja järjestötoiminnan piirissä. Tuo ystäväsikin mukaan.