Kokoo­muk­sen uusi puheen­joh­ta­ja, mei­dän mies Pet­te­ri Orpo tar­jo­si kak­ku­kah­vit var­si­nais­suo­ma­lai­sil­le ystä­vil­leen Aboa Vetus & Ars Nova  -museos­sa 20.6. illan suus­sa. Noin sata ihmis­tä muka­na iloit­se­mas­sa Pet­te­rin valin­nas­ta. TKS:n jouk­koa oli myös run­saas­ti muka­na, vain osa kuvas­sa Pet­te­rin kans­sa. Orpo oli päi­vän ollut muka­na Kul­ta­ran­nan semi­naa­ris­sa ja val­mis­tau­tui tule­vaan minis­te­rien vaih­to­ti­lai­suu­teen. Muka­va tilai­suus. Nyt täh­täin koh­ti kunnallisvaaleja.