Turun Kan­sal­lis­seu­ral­la oli Lap­peen­ran­nan puo­lue­ko­kouk­ses­sa nel­jä ääni­val­tais­ta edus­ta­jaa: Fos­si, Kivi­luo­te, Saa­re­la, Vil­ja­nen. Saim­me kak­si odo­tet­tua voit­toa. Seu­raa­va puo­lue­ko­kous Kokoo­muk­sen viet­täes­sä 100-vuo­tis­juh­la­vuot­ta jär­jes­te­tään  Turus­sa mah­dol­li­ses­ti LOGOMO:ssa. Tär­keäm­pää oli Pet­te­ri Orpon valit­se­mi­nen Koko­muk­sen puheen­joh­ta­jak­si. Näin on hyvä jatkaa.