Turun Kansallisseurassa tapahtuu

Tervetuloa Turun Kansallisseuran kotisivuille

Turun Kan­sal­lis­seu­ra on tur­ku­lai­nen Kokoo­muk­sen jäse­nyh­dis­tys. Yhdis­tyk­sem­me on yksi Suo­men van­him­mis­ta kokoo­musyh­dis­tyk­sis­tä ja on jäsen­mää­räl­tään Turun suu­rin. Yhdis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on edis­tää Kokoo­muk­sen peri­aa­teoh­jel­man mukai­sia tavoit­tei­ta niin pai­kal­li­ses­ti kuin valtakunnallisesti.

  • Yhdis­tyk­sen jäse­nek­si voit liit­tyä tääl­tä.

  • Tie­toa yhdis­tyk­ses­täm­me ja sen his­to­rias­ta löy­dät tääl­tä.
  • Yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen yhteys­tie­dot löy­dät tääl­tä.

 

 

Kaikille kokoomuslaisille!

Keskustelutilaisuudet, aloitteet ja lausunnot sekä tutustumisretket antavat mahdollisuuden tulla kuulluksi ja tutustua toimintaan.

 

Ota rohkeasti yhteyttä!
turunkansallisseura@gmail.com

Tarkoituksena toteuttaa periaateohjelman pyrkimyksiä

Turun Kansallisseura on perustettu 1897 ja toimii tänä päivänä kansallisen kokoomuksen paikallisyhdistyksenä. Seuramme jäsenet ovat toimineet ja tulevat aina toimimaan isänmaan parhaaksi. Turun Kansallisseura ry on siis Kansallinen Kokoomus rp:n paikallisyhdistys. Se toimii Kokoomuksen valtakunnallisten tavoitteiden pohjalta paikallisella, Turun kaupungin tasolla pyrkien täällä ajamaan kunnallispoliittisia asioita kaupunkilaisten eduksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on toteuttaa Kansallinen Kokoomus r.p:n periaateohjelmanpyrkimyksiä. Haluamme kehittää Suomea vapaaseen, länsimaiseen yhteiskuntajärjestykseen perustuvana avoimena yhteiskuntana, jossa yksilönvapaus ja ihmisoikeudet on turvattu. Olemme sivistyksen puolueen paikallisyhdistys. Sivistyksellä on monta ulottuvuutta: tiedollinen, taidollinen sekä sydämen sivistys. Puolustamme demokratiaa aina ja kaikkialla. Olemme suomalaisia, pohjoismaalaisia, eurooppalaisia ja maailmankansalaisia. Oma kulttuuri ja kulttuuriperintö liittävät meidät osaksi sukupolvien ketjua. Vahva talous ja kasvava aineellinen hyvinvointi tuovat itsenäisyyttä, toimintamahdollisuuksia ja turvallisuutta yksilöille, kansalle ja valtiolle. Kannatamme vastuullista markkinataloutta.

Säännöt

Kokoomus

Turku

Turun Kokoomus

Varsinais-Suomen Kokoomus