Kult­tuu­ri­mat­ka Tuusu­laan 5.8.2015 onnis­tui hie­nos­ti. Kat­so kuvia mat­kas­ta Kuvia ja ker­to­muk­sia sivun alta. Kii­tos jär­jes­tä­jil­le ja mukanaolleille.