Turun Kan­sal­lis­seu­ran hal­li­tus on val­mii­na juh­la­vuo­teen. Kokoon­nuim­me juh­la­vuo­den­kun­niak­si yhtei­seen valo­ku­vaan. Kuvan otti Kupit­taan puis­tos­sa Kari Vai­nio. Hen­ki­löt vasem­mal­ta oikeal­le: Juha­ni Pel­to­nen, Kaa­ri­na Pel­to­nen, Ari-Pek­ka Elo­maa, Jaak­ko Paa­te­ro, Jou­ko Fos­si, Pek­ka Saa­re­la, Har­ri Kivi­luo­te, Vesa Vil­ja­nen, Mar­ja Saa­re­la, Kai­sa Pyö­rä­nie­mi. Mik­si hir­vi on taus­tal­la? Lue sivuil­tam­me yhdis­tyk­sen his­to­rias­ta, niin asia sel­vi­ää. “Hir­vi­kan­ta?”