Teim­me ret­ken edus­kun­taan 10. hun­ti­kuu­ta. Muka­na kaik­ki­aan 36 hen­ki­löä, jos­ta alle puo­let TKS:n jäse­niä. Ennen var­si­nais­ta koh­det­tam­me, ruo­kai­lim­me musiik­ki­ta­lon läm­piös­sä. Musiik­ki­ta­lo on myös näh­tä­vyys.  Kier­ros edus­kun­ta­ta­los­sa oli monel­le ensim­mäi­nen. Edus­kun­ta­ta­lon kor­jaus on todel­la onnis­tu­nut ja oli hie­noa kat­sel­la tulosta.

Tapa­sim­me ennen täy­sis­tun­toa Ben Zys­kowiczin, Ilk­ka Kaner­van ja Anne-Mari Viro­lai­sen. Täy­sis­tun­non kes­kus­te­lu oli aihees­ta joh­tuen lai­me­aa. Jouk­kom­me oli tyy­ty­väi­nen järjestelyihin.