Tur­val­li­nen Suo­me­ni -kes­kus­te­lu­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin Turus­sa val­tion viras­to­ta­lon audi­to­rios­sa tiis­tai­na 17. huh­ti­kuu­ta. Pai­kal­la oli kaik­ki­aan noin seit­se­män­kym­men­tä hen­ki­löä. Alus­ta­ji­na kes­kus­te­lul­le toi­mi­vat polii­si­joh­ta­ja Tapio Hut­tu­nen, piis­pa Kaar­lo Kal­lia­la, kas­vat­ta­jat Annuk­ka Muu­ri ja Jaa­na Hin­tik­ka, Emi­lin Ayel­bas­sa, Tuu­le­vi Heik­ki­lä ja Teim Al-Mura­ni las­ten par­la­men­tis­ta, Met­te Hämee­na­ho ja Niklas Vau­la­nen nuo­ri­so­val­tuus­tos­ta, maa­han­muut­ta­jia edus­ta­mas­sa Sadri Beqi­ri, van­hus­neu­vos­tos­ta Soi­li Rai­ta­nen, juon­ta­ja­na Har­ri Kivi­luo­te. Puhe­mies Pau­la Risi­kol­le oli tul­lut este saa­pua panee­liin. Tilai­suu­den ava­si­vat KTA:n pj. Sini Ruo­ho­nen ja Kan­sal­lis­seu­ran pj. Pek­ka Saa­re­la.
Turun kou­luis­sa ja oppi­lai­tok­sis­sa oli teh­ty laa­ja kyse­ly las­ten ja nuor­ten tur­val­li­suus­tun­teis­ta Turun torin 2017 elo­kuis­ten jär­kyt­tä­vien tapah­tu­mien jäl­keen. Kyse­lyn tulok­set hei­jas­tet­tiin kaik­kien näh­tä­vik­si ja ne oli­vat kes­kus­te­lun läh­tö­koh­ta­na. Käy­tiin vil­kas yli kak­si­tun­ti­nen kes­kus­te­lu monel­ta näkö­kul­mal­ta. Lopuk­si todet­tiin Turun ole­van kui­ten­kin var­sin tur­val­li­nen paik­ka elää. Turun Kan­sal­lis­seu­ra oli tilai­suu­den pää­jär­jes­tä­jä, yhteis­työs­sä Turun ja Runos­mäen Kokoo­muk­sen kanssa.